Čo s tým? Máme šancu?

Teórie vzniku kardiovaskulárnych chorôb

Teórie vzniku kardiovaskulárnych chorôb sa pokúšajú odpovedať na otázku, čo spôsobuje malé ranky, lézie v srdcových artériách a ako sa následne vytvára artériosklerotický plak, ktorý neskoršie vedie k infarktu alebo porážke. Je to dôležité, lebo iba znalosť tej pravej príčiny umožňuje efektívnu prevenciu alebo liečbu.

Paretovo pravidlo hovorí, že 20% príčin spôsobuje 80% dôsledkov. Ale pokiaľ sa zameriame na tú „správnu“ príčinu, potom jej redukciou znížime riziko infarktu o 80 percent!!! A to už stojí za to.

 

Ako vznikajú kardiovaskulárne choroby

Teórie vzniku kardiovaskulárnych chorôb

Pozrel som sa na to, ako to vyzerá v lekárskej vede, a zistil som, že okrem oficiálnej lipidovej teórie, ktorá je niekedy nazývaná aj cholesterolová alebo tuková, existuje celý rad doplňujúcich alebo aj konkurenčných teórií.

Prekvapilo ma, že týchto teórii je relatívne veľa. Sú tu teórie cholesterolová, tuková, homocysteinová, oxidovaného cholesterolu, voľných radikálov, ťažkých kovov, mikróbová, unifikovaná, stresová a iné. Každá z týchto teórií môže byť pravdivá. Ale my hľadáme tú 20 percentnú, ktorá spôsobuje 80 percent infarktov.

Väčšina teórií sa zhodovala v mechanizme infarktu, v tom ako prebieha, ale to nie je podstata problému.

Na otázku, čo spôsobuje malé ranky v srdcových artériách, bolo navrhovaných veľa odpovedí a teda označených veľa rôznych vinníkov. V spojení s miestom ich výskytu, čo je aorta srdca, tepna pod najväčšou záťažou, veľa z nich nedávalo zmysel. Lebo príčiny typu „jedy“ v krvi ako napríklad oxidovaný cholesterol, voľné radikály, ťažké kovy alebo mikróby by vytvárali lézie náhodne, alebo v miestach s relatívne pomalým tokom krvi a nie naopak.

Pri odpovedi na otázku Ako sa následne vytvára artériosklerotický plak, ktorý neskoršie vedie k infarktu alebo porážke, dominuje oficiálna lipidová teória. Aj táto má slabinu, lebo v prípade usadzovania cholesterolu určite by sa prvými obeťami stali najtenšie kapiláry a žily, rovnako ako keď vylejete tuk do odpadového kanála.

Po preštudovaní týchto teórií som vybral mojich dvoch favoritov, ktorí spoločne uveriteľne a logicky dávajú odpovede na uvedené otázky a o ktorých si myslím, že spĺňajú požiadavky paretovho pravidla a sú to: homocysteínová a unifikovaná teória.

Myslím, že homocysteínová a unifikovaná teória spĺňajú požiadavky paretovho pravidla.

Vybral som aj myogénnu teóriu, lebo ponúka okrem inej príčiny aj iný mechanizmus priebehu srdcového infarktu ako väčšina teórií.

Ku každej tejto teórii existuje aj príbeh, prečo jej výsledky nie sú využívané v praxi, aj keď ich autormi sú vysoko vzdelaní vedci, dokonca aj dvojnásobný nositeľ Nobelovej ceny. Títo vedci vo finále vždy trpeli za odbočenie z oficiálnej cesty.

Nechal som si zmerať hodnoty krvi, ktoré indikujú mieru rizika podľa týchto teórií.  Kde bolo riziko vysoké, som začal obranné opatrenia. O tom ale neskoršie. Teraz sa s nimi poďme zoznámiť.

Unifikovaná teória

Homocysteinová teória

Myogénna teória