Stručné zhrnutie

Homocysteín je podľa Dr. McCullyho jeden zo silných rizikových faktorov mnohých ochorení

Dr. McCully a jeho homocysteínová teória

Autor: Kilmer S. McCully, M. D., americký výskumník Harvardskej univerzity.

V roku 1969 Dr. McCully publikoval v časopise American Journal of Pathology prevratné závery svojho výskumu predstavujúce novú možnú príčinu ochorenia srdca – homocysteín. Podľa Dr. McCullyho je ischemická choroba srdca dôsledok „abnormálneho spracovania bielkovín v tele z dôvodu nedostatku vitamínov B v strave.“ Nedostatok B-vitamínov spôsobuje hromadenie homocysteínu na nebezpečnú úroveň. „Proteínová intoxikácia“, ktorá sa vyznačuje zvýšenou koncentráciou homocysteínu, na počiatku spôsobuje poškodenie buniek a tkanív tepien a spúšťa „do pohybu veľa procesov, ktoré vedú k strate pružnosti ciev, ich zhrubnutiu a kalcifikácii, zúženiu priesvitu (arteriálneho priechodu), a tvorbu krvných zrazenín vo vnútri tepien.“

Homocysteín je aminokyselina, ktorá sa v tele za normálnych okolností vytvára ako medziprodukt metabolizmu bielkovín, špecificky aminokyseliny metionín.

Homocysteín – rizikový faktor viac ako 50 chorôb

Dr. McCully bol po zverejnení svojej novej teórie, opierajúcej sa o značnú klinickú podporu, z Harvardskej univerzity prepustený. Napriek tomu prichádzali a stále prichádzajú nové dôkazy, ktoré podporujú teóriu homocysteínu Dr. McCullyho. V roku 1992 vedci z Harvardskej University School of Public Health preukázali, že muži s hladinami homocysteínu iba o 12% vyššími ako je priemer mali až 3,4-krát vyššie riziko srdcového infarktu než tí s normálnou úrovňou.  European Journal of Clinical Investigation publikoval, že 40% obetí cievnej mozgovej príhody má zvýšené hladiny homocysteínu.

The Journal of American Medical Association (1995) vyhodnotil 209 štúdií, ktoré spájali homocysteín so srdcovým ochorením a dospel k záveru, že homocysteín predstavuje silný nezávislý rizikový faktor pre cievne mozgové príhody aj po eliminácii iných rizikových faktorov.
Podľa Marka Nehlera, MD z Oregon Health Sciences University v Portlande by sa v USA dalo zabrániť až 50.000 úmrtí na ischemickú chorobu ročne podávaním folátov (kyseliny listovej). Toto tvrdenie bolo  založené na analýze výsledkov pacientov a iných publikovaných štúdií.

Do súčasnej doby bolo spracovaných viac ako 1200 vedeckých prác, ktoré spájajú zvýšené hladiny homocysteínu s viac ako 50 chorobami, medzi ktoré patria:

 • alzheimerova choroba,
 • artritída,
 • defekty pri narodení,
 • autoimunitné choroby,
 • rakovina,
 • chronický únavový syndróm,
 • depresie,
 • srdcové choroby,
 • demencia, poruchy pamäte, zlá koncentrácia a úsudok,
 • problémy s otehotnením a opakovaným skorým potratom,
 • migréna
 • a iné.

Bolo preukázané, že homocystein je kľúčový ukazovateľ pre vývoj ochorení a pre určovanie dlhovekosti a zdravia po celý život človeka.