Čo to vlastne je „srdcový infarkt“?

Srdcový infarkt je na Slovensku zabijak číslo jedna.

 

Správa štatistického úradu Európskej únie Eurostat uvádza, že takmer tretina úmrtí na Slovensku je jeho zásluhou. Navyše Slovensko je na chvoste krajín EÚ, keď väčší podiel uvádzajú len Litva a Lotyšsko. Pre nás, mužov po päťdesiatke je infarkt reálne existujúci nepriateľ, na ktorého sa musíme pripraviť. Určite je dôležité tohto nepriateľa poznať a zistiť aké máme možnosti sa mu brániť. V nasledujúcom uvádzam základné informácie o infarkte, ako ho rozpoznať, čo robiť, ako bude postupovať lekár a podobne. Informácie sú získané z webovej stránky amerického inštitútu srdcových a pľúcnych chorôb. To znamená, že uvedené informácie sú v súlade s tradičným prístupom s tým, že niektoré konkrétne informácie môžu byť skôr odrážať podmienky v USA. Pre všeobecné porozumenie danej problematiky to však nie je na prekážku.  Vzhľadom na to, že aj pri masívnom nasadení liekov eliminujúcich rizikové faktory, najmä hladinu cholesterolu v krvi, počet infarktov stále stúpa. pozrel som sa aj na iné než oficiálne teórie. Moje poznatky si môžete prečítať v časti  Ako preventívne pôsobiť proti infarktu? Osobne myslím, že stojí za to o nich vedieť. Ale teraz sa pôjdeme zoznámiť s naším nepriateľom.

Srdcový infarkt

Srdcový infarkt nastane, keď sa tok okysličenej krvi do srdca náhle zablokuje a srdce prestane dostávať kyslík. Ak nie je tento tok rýchlo obnovený, časť srdcového svalu začne odumierať.

Srdcový infarkt sa najčastejšie objaví ako výsledok koronárnej srdcovej choroby. Pri tejto chorobe sa v koronárnych artériách, cievach, ktoré privádzajú okysličenú krv do srdca, tvorí plak – usadeniny.

Tvorba plaku v cievach prebieha počas mnohých rokov, tento stav voláme ateroskleróza.

Časom sa v plaku v artérii vytvorí trhlina. To spôsobí, že na povrchu plaku sa sformuje krvná zrazenina. Ak sa zrazenina stane dostatočne veľkou, môže čiastočne alebo úplne zablokovať tok krvi cez cievu.

Ak nie je blokáda rýchlo liečená, tá časť srdca, ktorú zasiahnutá artéria zásobuje krvou, začne odumierať. Zdravé srdcové tkanivo je nahradené zjazvenou. Toto poškodenie môže zostať nepovšimnuté alebo môže spôsobiť ťažké alebo dlhotrvajúce problémy.

Srdce s poškodeným svalom a zablokovaná artéria

Obrázok A) ukazuje poškodenie srdcového svalu, ktoré spôsobil infarkt.

Obrázok B) ukazuje prierez koronárnou artériou s plakom a krvnou zrazeninou.

Menej bežná príčina srdcového infarktu je silný kŕč (stiahnutie) koronárnej artérie. Kŕč stiahne cievu a tým zastaví tok krvi do srdca. Kŕč môže nastať aj v koronárnej artérii, ktorá nie je postihnutá aterosklerózou.

Čo spôsobuje kŕčovité zovretie koronárnych artérií, nie je dodnes presne zistené.

Kŕč môže mať súvislosť s:

  • Požitím určitých drog, napríklad kokaínu
  • Emocionálny stres alebo bolesť
  • Vystavenie extrémnemu chladu
  • Fajčenie

Srdcové infarkty môžu byť spojené s ťažkými zdravotnými problémami, ako je srdcové zlyhanie alebo život ohrozujúce arytmie.

Nečakajte. Pomoc musí prísť rýchlo. Rýchlo konať ihneď po prvom znaku srdcového infarktu Vám môže zachrániť život a obmedziť poškodenie srdca. Veľa ľudí presne nevie, čo sa deje, keď majú symptómy srdcového infarktu.

Je veľmi dôležité poznať najbežnejšie symptómy a takisto si pamätať tieto fakty:

  • Infarkt môže začať pomaly a spôsobiť iba miernu bolesť a diskomfort. Symptómy môžu byť mierne alebo inteznívnejšie a náhle. Takisto môžu na niekoľko hodín zmiznúť a potom sa znova objaviť.
  • Ľudia s vysokým krvným cukrom (diabetici) nemusia mať žiadne symptómy alebo len veľmi mierne.
  • Ženy častejšie cítia krátkosť dychu, nevoľnosť, nezvyčajnú únavu a bolesť v chrbte, pleciach a čeľusti.

Niektorí ľudia nemajú vôbec žiadne symptómy. Srdcový infarkt, ktorý sa zjaví bez symptómov alebo len s veľmi miernymi symptómmi, sa volá tichý srdcový infarkt.

 

Klinická klasifikácia infarktu myokardu podľa Európskej kardiologickej spoločnosti (viac podrobností tu)

Spontánny infarkt myokardu (IM typu 1)

Ide o príhodu súvisiacu s ruptúrou, ulceráciou, fisurací, eróziou alebo disekciou aterosklerotického plátu a následným vznikom intraluminálneho trombu v jednej alebo viacerých koronárnych tepnách, čo vedie k zníženiu prietoku krvi myokardom alebo k distálnej embolizácii trombov a neskôr k nekróze myocytov.

Infarkt myokardu podmienený ischemickou nerovnováhou (IM typu 2)

V prípadoch poškodenia myokardu s nekrózou, kedy k nerovnováhe medzi zásobením myokardu kyslíkom a nároky na jeho prísun prispieva iná porucha ako ischemická srdcová choroba, sa používa pojem „IM typu 2“. Potenciál vyvolať IM majú napríklad koronárný spazmus, toxické pôsobenie vysokých koncentrácií cirkulujúcich katecholamínov, endoteliálna dysfunkcie, hypotenzia alebo anémia. Výskyt „IM typu 2“ je častý u kriticky chorých najmä hypotenziou a sepsou alebo u pacientov podstupujúcich veľkú (inú ako kardiochirurgickú) operáciu.

Srdcová smrť v dôsledku infarktu myokardu (IM typu 3)

Pacienti podliehajúci srdcovej smrti s príznakmi svedčiacimi pre možnú myokardiálnu ischémiu a s predpokladanými novými ischemickými zmenami na EKG alebo novo vzniknutou blokádou ľavého ramienka (BLRT) – avšak bez dostupných hodnôt biomarkerov – môžu zomrieť skôr, než sa dajú odobrať vzorky krvi na stanovenie biomarkerov alebo ako možno rozpoznať elevaci srdcových biomarkerov. Ak sú u pacientov zaznamenané klinické prejavy myokardiálnej ischémie, resp. predpokladanej novej ischemickej zmeny na EKG, mali by sa u nich diagnostikovať fatálne IM aj vtedy, ak chýbajú dôkazy vzťahujúce sa k srdcovým  biomarkerům.

Infarkt myokardu spojený s revaskularizačnými procedúrami (IM typov 4 a 5)

Periprocedurální poškodenie či infarkt myokardu s eleváciou hodnôt cTn môžu nastať počas mechanických revaskularizačných zákrokov, či už PCI, alebo pri našití aortokoronárneho bypassu (CABG). Prah pre zhoršenie prognózy takým IM však nie je presne definovaný. Podtriedy IM súvisiacich s PCI sú viazané na trombózu stentu a restenózu, ku ktorej môže dôjsť po primárnom zákroku.

Najčastejšie symptómy