Ako sa srdcový infarkt lieči?

Okamžitá liečba

Niektoré liečby sa začnú okamžite po podozrení na srdcový infarkt, ešte predtým, než je diagnóza potvrdená.

Ide najmä o:

  • Aspirín na zriedenie krvi
  • Nitroglycerín na redukciu záťaže srdca a zlepšenie toku krvi cez srdcové artérie
  • Kyslíková terapia
  • Liečba bolesti hrude

Keď je infarkt potvrdený alebo je podozrenie veľmi silné, doktor začne liečbu podporujúcu prítok krvi do srdca. Ako je spomínané vyššie, dva hlavné prístupy sú pohnúť blokádou a koronárna angioplastika.

Lieky na odstránenie blokády

Trombolytické medikamenty sú lieky, ktoré rozpúšťajú krvnú zrazeninu. Pre čo najlepší účinok musia  byť podané do niekoľkých hodín po začiatku symptómov. Ideálne čo najskôr.

Perkutánna koronárna intervencia

Perkutánna koronárna intervencia je nechirurgická procedúra, ktorá otvára zablokované alebo zúžené koronárne artérie. Lekár zavedie katéter s balónikom na konci do zúženej alebo zablokovanej artérie. Keď je na svojom mieste, lekár nafúkne balónik takže zatlačí plak a krvnú zrazeninu k stene artérie. To obnoví tok krvi cez artériu. Počas procedúry môže doktor do artérie umiestniť stent, čo je pružná trubička s kovovou sieťovanou výstužou. Stent zabraňuje opätovnému zúženiu cievy v mesiacoch a rokoch po procedúre.

Ďalšia liečba infarktu

  • Lieky
  • Medicínske procedúry
  • Zmeny v životnom štýle
  • Kardiálnu rehabilitáciu

 Lieky

Váš lekár vám môže predpísať jeden alebo viac nasledovných liekov:

ACE inhibítory. ACE inhibitory znižujú krvný tlak a redukujú zaťaženie vášho srdca. Takisto pomáhajú spomaliť ďalšie slabnutie vášho srdca.

Antiagregačné lieky. Tieto lieky zabraňujú krvným doštičkám zhlukovať sa dokopy a formovať nežiadúce krvné zrazeniny. Známym liečivom tohto typu je aspirín (kyselina acetylsalicylová) a clopidogrel.

Antikoagulanciá. Antikolagulanciá zabraňujú zrážaniu krvi. Takisto zabraňujú zväčšovaniu už existujúcich krvných zrazenín.

Beta blokátory. Beta blokátory zmenšujú nápor na srdce. Sú používané na uľavenie od bolesti a pocitu diskomfortu na hrudi. Liečia aj arytmie (nepravidelný tlkot srdca)

Statíny. Statíny znižujú hladinu cholesterolu v krvi. Znížením hladiny cholesterolu v krvi môžete znížiť riziko ďalšieho infarktu alebo porážky.

Takisto vám môžu dať lieky na zníženie bolesti a strachu a na liečbu arytmie. Berte všetky lieky pravidelne, ako ich predpísal lekár. Nemeňte množstvo dávok ani nepreskakujte dávku, pokiaľ vám to doktor neodporučí.

Medicínske procedúry

Koronárny By-pass je takisto používaný na liečbu infarktu. Chirurg vytvorí pre krv náhradnú trasu. Použije na to zdravú žilu, typicky z dolnej končatiny. Touto žilou obíde krv na ceste do srdca zablokovanú časť koronárnej artérie.

Život po infarkte